• Telefon alarmowy: +48 508 780 398   Telefon: +48 507 447 629
  •     RODO
  • facebook

Faq - Frequently Asked Questions

Faq - Frequently Asked Questions. Zakładka została stworzona, aby udzielić jak najszerszych informacji na temat renowacji i czyszczenia kanalizacji.


Z informacji poniżej dowiesz się wszystkiego na temat renowacji bezwykopowych, udrażniania i czyszczenia rur, inspekcji telewizyjnej, przewiertów sterowanych oraz materiałów. Dowiesz się również jaki sprzęt najlepiej dobrać do renowacji bezwykopowej.

Czy wszystkie naprawy sieci wod-kan wiążą się z koniecznością głębokich wykopów?

Zamiast wymiany starego i wyeksploatowanego pod względem technicznym rurociągu na nowy metodami tradycyjnymi, czyli w wykopach otwartych, coraz częściej inwestorzy decydują się na bezodkrywkową naprawę techniczną rurociągu, która jest znacznie mniej uciążliwa dla mieszkańców.

Czy renowacja bezwykopowa jest droższa od metody inwazyjnej wykopowej?

Czy renowację bezwykopową można zastosować jedynie na określonych średnicach rur?

Obecnie techniki bezwykopowe są już na tak wysokim poziomie że można dobrać optymalną metodę renowacji do każdego rodzaju uszkodzeń.

Co przemawia za wyborem technik bezwykopowych?

Uwarunkowania ekonomiczne to przede wszystkim: układanie rur na dużych głębokościach, w trudnych warunkach gruntowo-wodnych (kurzawkach, dużych i ciągłych napływach wód gruntowych) oraz przy jednoczesnych kolizjach z innymi sieciami istniejącymi na trasie przewodów, jak również dużych kosztach zajęcia pasa jezdni, czy chodnika, a następnie ich odtworzenia i rekonstrukcji.

Uwarunkowania społeczne dotyczą szczególnie dzielnic o dużym natężeniu ruchu pieszym, czy kołowym, a także okolic ścisłego centrum miast, gdzie prowadzenie robót powodowałoby znaczne utrudnienia w ograniczonym ruchu, zarówno pieszym jak i kołowym (konieczność objazdów) oraz związane z tym dodatkowe koszty. Do tego warunku należy również zaliczyć wąskie ulice, utrudnienia przejść przez różnego rodzaju kładki, a także związane z tym niebezpieczeństwo dla bezpośrednich użytkowników szczególnie dzieci i niepełnosprawnych.

Uwarunkowania ekologiczne - ochrona środowiska przyrodniczego i czystości wód gruntowych.