• Telefon alarmowy: +48 508 780 398   Telefon: +48 507 447 629
  •     RODO
  • facebook
Referencje WMG SERWIS

Referencje


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych | Gryfino

Prace zostały wykonane terminowo w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi normami. Firma WMG SERWIS Marcin Górka dysponuje odpowiednim sprzętem i wykwalifikowaną kadrą niezbędną do wykonania prac w zakresie czyszczenia z nagromadzonych osadów, piasów i kamieni: kanałów, studni rewizyjnych i osadników ulicznych wpustów oraz wykonania inspekcji i inwentaryzacji stanu istniejącego kanalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami obowiązującymi przepisami i normami. W związku z powyższym uważamy, że działania firmy WMG SERWIS Marcin Górka są godne polecenia przyszłym inwestorom jako solidnego i terminowego partnera, gwarantującego wysoką jakość wykonywanych usług.

Dariusz Pasik

Kierownik

Pobierz PDF

Poldek - Polikowscy sp.j | Dobra

Firma WMG SERWIS Marcin Górka dysponuje odpowiednim sprzętem i wykwalifikowaną kadrą niezbędną do wykonania prac w zakresie czyszczenia z nagromadzonych osadów, piasów i kamieni: kanałów, studni rewizyjnych i osadników ulicznych wpustów oraz wykonania inspekcji i inwentaryzacji stanu istniejącego kanalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Prace zostały wykonane terminowo w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi normami. W związku z powyższym uważamy, że działania firmy WMG SERWIS Marcin Górka są godne polecenia przyszłym inwestorom jako solidnego i terminowego partnera, gwarantującego wysoką jakość wykonywanych usług.

Dionizy Polikowski

Współwłaściciel

Pobierz PDF

Poldek - Polikowscy sp.j | Dobra

Prace zostały wykonane terminowo w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi normami. Firma WMG SERWIS Marcin Górka dysponuje odpowiednim sprzętem i wykwalifikowaną kadrą niezbędną do wykonania prac w zakresie czyszczenia z nagromadzonych osadów, piasów i kamieni: kanałów, studni rewizyjnych i osadników ulicznych wpustów oraz wykonania inspekcji i inwentaryzacji stanu istniejącego kanalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami obowiązującymi normami.

Dionizy Polikowski

Współwłaściciel

Pobierz PDF

Blejkan S.A. - Inżynieria Budowlana | Szczecin

Niniejszym listem pragniemy udzielić referencji firmie WMG SERWIS Marcin Górka z siedzibą w Szczecinie przy ul. Południowej 15, za profesjonalne, solidne i fachowe podejście do zadanego tematu. Firma WMG SERWIS Marcin Górka wpółpracuje z firmą BLEJKAN S.A w ramach Kontraktów realizowanych dla ZWiK Sp. z o.o. Jako nasz podwykonawca Firma WGM SERWIS Marcin Górka wykonywała między innymi: naprawę kanałów za pomocą rekawów termoutwardzalnych, naprawę kanałów za pomocą pakerów na kanałach o kształcie koła i jaja. Kładła kształtki kapeluszowe na kanałach o kształcie koła i jaja. Dodatkowo wykonywano: frezowanie kanałów, monitoring i inwentaryzację kanałów i studni, remonty studni, trwałe czopowanie kanałów i przyłączy w studniach, czyszczenie ćiśnieniowe kanałów. Wykonawca podczas wykonywanych prac odznaczał się odpowiednim przygotowaniem pod względem sprzętowym zaangażowaniem ze strony pracowników oraz doradztwem w zakresie technicznym. Całokształt przebiegu współpracy pozwala nam postrzegać firmę WMG SERWIS Marcin Górka jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta.

Jakub Blejsz

Prezes Zarządu

Pobierz PDF

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki | Szczecin

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie informuje wszystkich zainteresowanych, iż firma WMG SERWIS Marcin Górka z siedzibą w Szczecinie przy ul. Południowej 15 wykonała w 2016 r. usługę na rzecz urzędu. Przedmiotem zamówienia było wyczyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wykonanie uszczelnienia kanalizacji deszczowej za pomocą rękawa nasączonego żywicami. Usługę wykonano profesjonalnie i z dużą starannością.

mgr Michał Włochal

Dyrektor Biura Organizacji i Kadr

Pobierz PDF