• Telefon alarmowy: +48 508 780 398   Telefon: +48 507 447 629
  •     RODO
  • facebook
Awesome Image

Renowacja bezwykopowa

Wykonujemy kompleksowe prace renowacyjne przy użyciu technik bezwykopowych. Remont lub modernizacja tymi technikami odbywa się bez naruszenia struktury nawierzchni co znacznie ogranicza uciążliwy hałas, wykopy i utrudnienia w życiu codziennym lokalnej społeczności. A ponadto generuje relatywnie niskie koszty i krótki czas realizacji inwestycji.


Czy wszystkie naprawy sieci wod-kan wiążą się z koniecznością łebskich wykopów?

Zamiast wymiany starego i wyeksploatowanego pod względem technicznym rurociągu na nowy metodami tradycyjnymi, czyli w wykopach otwartych, coraz częściej inwestorzy decydują się na bezodkrywkową rehabilitację techniczną rurociągu.


Czy renowacja bezwykopowa jest droższa od metody inwazyjnej wykopowej?

Zastosowanie nowoczesnych technologii napraw bezwykopowych relatywnie wiąże się z niższymi kosztami niż tradycyjny wykop. W związku z faktem, że coraz częściej prace budowlane prowadzone są na terenach silnie zurbanizowanych, dużych skrzyżowaniach drogowych, chronionych terenach zielonych i nasyconych infrastrukturą obszarach przemysłowych, czy też centrach dużych miast, w tym także starówkach, metody bezwykopowe stają się jedynymi możliwymi do zastosowania. Bardzo ważną ich zaletą jest krótki czas realizacji instalacji, a także uniknięcie kosztów regeneracji nawierzchni drogowej, jak to ma miejsce w metodach tradycyjnych (inwazyjnych).

Wymiana bezwykopowa

1. 2-3 osób obsługujących sprzęt

2. Sprzęt do oczyszczenia, renowacji, kamera do sprawdzenia stanu wykopu i jakości wykonanych prac

3. Naprawa odbywa się przy wykorzystaniu istniejących studni

4. Brak uciążliwych hałasów, konieczność zajęcia miejsca tylko przez jeden samochód

5. Czas – kilka godzin do max kilku dni

6. Brak dodatkowych kosztów

Wykop otwarty

1. Kilkanaście osób obsługujących budowę

2. Zestaw maszyn: koparki, frezarki i piły do asfaltu, rozścielacze, wywrotki do transportu urobku

3. Szalunki na całej długości wykopu

4. Zablokowana droga, hałas i unoszący się pył

5. Czas budowy – kilka dni, a nawet tygodni

6. Koszty odtworzenia zniszczonych nawierzchni, przekładania istniejących rur itp.

Czy renowację bezwykopowej można zastosować jedynie na określonych średnicach rur?

Obecnie techniki bezwykopowe są już na tak wysokim poziomie że można dobrać optymalną metodę renowacji do każdego rodzaju uszkodzeń. Wykonujemy:
+ naprawy punktowe przy pomocy pakerów
+ naprawy przykanalików – uszczelnianie kształtką kapeluszową
+ naprawa pionów deszczowych
+ naprawa kanalizacji metodą rękawa
+ naprawa przyłączy domowych

Nasze metody mają zastosowanie we wszystkich istniejących średnicach rur od DN50 do DN400 mm

Co przemawia za wyborem technik bezwykoowych?
Przemawia za tym:

Uwarunkowania ekonomiczne to przede wszystkim: układanie rur na dużych głębokościach, w trudnych warunkach gruntowo-wodnych (kurzawkach, dużych i ciągłych napływach wód gruntowych) oraz przy jednoczesnych kolizjach z innymi sieciami istniejącymi na trasie przewodów, jak również dużych kosztach zajęcia pasa jezdni, czy chodnika, a następnie ich odtworzenia i rekonstrukcji.


Uwarunkowania społeczne dotyczą szczególnie dzielnic o dużym natężeniu ruchu pieszym, czy kołowym, a także okolic ścisłego centrum miast, gdzie prowadzenie robót powodowałoby znaczne utrudnienia w ograniczonym ruchu, zarówno pieszym jak i kołowym (konieczność objazdów) oraz związane z tym dodatkowe koszty. Do tego warunku należy również zaliczyć wąskie ulice, utrudnienia przejść przez różnego rodzaju kładki, a także związane z tym niebezpieczeństwo dla bezpośrednich użytkowników ? szczególnie dzieci i niepełnosprawnych.


Uwarunkowania ekologiczne - ochrona środowiska przyrodniczego i czystości wód gruntowych. Kolejnymi zaletami są:
+ w obszarach o rozwiniętej urbanizacji, przy mocno zagęszczonej zabudowie i dużym natężeniu ruchu komunikacyjnego - nie powoduje ograniczeń w ruchu drogowym
+ jest tańsza i szybsza od tradycyjnych metod rozkopowych, polegających na wymianie zniszczonych odcinków sieci kanalizacyjnej
+ można ją stosować przy temperaturach powietrza dochodzących nawet do - 5°C.


Zalety ekonomicznie i ekologiczne technologii bezwykopowej w zestawieniu z technikami odkrywkowymi są wyraźnie widoczne. Struktura powierzchni terenu pozostaje nienaruszona, zbędne stają się kosztowne wykopy i rekultywacje, utrudnienia komunikacyjne są ograniczone do minimum, emisje hałasu, Co2 oraz drobnych pyłów - minimalne, zaś właściwy czas budowy i związane z nim koszty ulegają znaczącemu skróceniu.