• Telefon alarmowy: +48 508 780 398   Telefon: +48 507 447 629
  •     RODO
  • facebook
Awesome Image

Inspekcja telewizyjna

Inspekcja to w odniesieniu do kanału, możliwość oceny jego stanu i wychwycenie nie prawidłowości poprzez obejrzenie obrazu z jego wnętrza.


Inspekcja kanałów ściekowych przy użyciu kamer telewizyjnych jest nieodłącznym elementem poprawnej eksploatacji sieci. Od kamerowania zaczyna się także każda renowacja. Sporządzeniem protokołu zawierającego nagranie wideo kończy się każda naprawa. Kamera towarzyszy nam także w kanale podczas napraw punktowych, wprowadzania rękawa, frezowania przykanalików itd.


Awesome Image

Wprowadzenie techniki telewizyjnej do badania stanu technicznego sieci kanalizacyjnych stworzyło przełomowy etap w ich diagnostyce. Badając kanał techniką video należy pamiętać, że badanie takie umożliwia pełną ocenę hydrauliczno - eksploatacyjną badanego kanału, a także w pewnych przypadkach również ocenę bezpieczeństwa jego konstrukcji. Badania kanalizacji techniką video umożliwiają przede wszystkim stwierdzenie występowania wad i nieprawidłowości typu hydrauliczno - eksploatacyjnego, takich jak występowanie osadów dennych, przerostów korzeni drzew do wnętrza kanału, rozsunięć złączy rur, występowania nieprawidłowego spadku podłużnego, nieprawidłowego podłączenia przykanalików do kanału, czy występowanie zjawiska infiltracji wód gruntowych do wnętrza kanału. Kamerą rejestrowane są także uszkodzenia mechaniczne mające wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji kanałowej takie jak korozja, starcie dna, rysy, pęknięcia z przemieszczeniem fragmentów rur, zawalenia, ponadnormatywne ugięcie rur tworzywowych itp.

Współczesne kamery charakteryzują się małymi rozmiarami, bardzo wysoką rozdzielczością, zmienną ogniskową obiektywu i ruchomą głowicą, co znacznie polepsza jakość obrazu wyszukiwanych uszkodzeń.

Inspekcja telewizyjna jest wykorzystywana zarówno do przeglądów awaryjnych jak i podczas kontroli technicznej instalacji czy odbiorów technicznych. Dysponujemy sprzętem umożliwiającym inspekcję rurociągów na odległość do 500m i średnicy do1600mm.

Zastosowanie kamery służy określeniu:

przebiegu trasy,

lokalizacji przyłączy na ostro,

pomiaru spadków,

stopnia zanieczyszczenia kanalizacji osadami dennymi lub innymi,

rozrostu korzeni powodujących niedrożność kanału,

nieszczelności połączeń rur, przykanalików i studzienek,

lokalizacji miejsc uszkodzeń.

Do monitoringu TV kanałów o małym przekroju wykorzystujemy kamery zamontowane na wózku napędowym. Kamery te posiadają uchylno-obrotową głowicę obiektywu co pozwala wykonać dokładną i szybką inspekcję połączenia rur poprzez obrót wokół osi głowicy. Oświetlenie kanału lampami halogenowymi lub białymi diodami LED o wysokiej jasności zapewniają prawidłowe oświetlenie we wszystkich kierunkach obserwacji. Doskonała szczelność kamer gwarantuje zdolność prawidłowego działania w bardzo trudnych warunkach. Dodatkowo zestaw wyposażony jest w drukarkę oraz komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem inspekcyjnym, umożliwiającym tworzenie raportów inspekcyjnych zawierających opis inspekcji, grafikę odcinków, wykresy spadków oraz foto-raporty ze zdjęciami newralgicznych punktów. Materiały przygotowane są na płycie DVD. Nasi klienci otrzymują nagraną w rozdzielczości HD płytę DVD raport pisemno-graficzny, ocenę eksploatacyjną stanu technicznego oraz na życzenie propozycję naprawy.

Nasz klient otrzymuje:

zapis elektroniczny w dowolnym formacie wideo.

bieżący pomiar odległości monitorowanego kanału

wykonanie kolorowych zdjęć (wraz z ich wydrukiem)

komputerową obróbkę danych (Raporty) z możliwością zapisu lub wydruku.