• Telefon alarmowy: +48 508 780 398   Telefon: +48 507 447 629
  •     RODO
  • facebook
Awesome Image

Przewierty sterowane

Metody bezwykopowej budowy rurociągów podziemnych można podzielić najogólniej na dwie grupy: metody sterowalne i niesterowalne. Metody sterowalne to takie, w których w czasie wbudowywania rurociągu mamy wpływ na zmianę kierunku wbudowywania rurociągu, zarówno w pionie jak i w poziomie, przy pomocy systemu sterowania i kontroli.


I jak nie trudno się domyśleć, metody niesterowalne to te, w których nie mamy wpływy na zmianę kierunku wbudowania rurociągu podczas jego wykonywania. Możliwe jest jedynie śledzenie (monitorowanie) procesu wbudowywania rurociągu.


Zalety przewiertu sterowanego:

uniknięcie ograniczenia ruchu na drogach oraz związanych z tym opłat

brak konieczności kosztownego odtwarzania nawierzchni, czynności koniecznej przy tradycyjnych metodach

znaczne skrócenie czasu ułożenia siec

zredukowanie do absolutnego minimum ingerencji w środowisko naturalne

Jako światowy gracz technologii bezwykopowych jesteśmy powiązani z wieloma istotnymi przedsiębiorstwami z branży. Jesteśmy zawsze blisko miejsc, w których prowadzone są przedsięwzięcia bezwykopowej, zarówno w naszych własnych zakładach, spółkach nam podlegających, ale także w naszych licznych partnerskich firmach.


Oferujemy Państwu usługi w zakresie wykonywania bez wykopowego układania sieci metodą przewiertów sterowanych w technologii HDD pod przeszkodami terenowymi, takimi jak: drogi, chodniki, rzeki, rowy melioracyjne, torowiska oraz w gęsto zabudowanych terenach miejskich o dużym zagęszczeniu mediów. Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy przy użyciu rozwiertaków i wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej, przewodowej lub kabla. W przypadku wystąpienia na trasie przeszkód terenowych możemy ominąć je poprzez zmianę kierunku i głębokości wiercenia.